Therapie

Als psychosociaal therapeut heb ik een vierjarige CRKBO en KTNO erkende HBO opleiding afgerond en werk ik vanuit de Wielwerkmethode. Dit geeft mij een zeer brede basis en een heldere structuur om doelgericht te werken. De wielwerkmethode gaat uit van een natuurlijke cyclus en de stroom in alles wat leeft. Denk aan de cyclus van een jaar dat de vier seizoenen in zich mee draagt. Ook wij volgen vaak een stroom zonder dat we ons daar bewust van zijn. Door deze stroom bewuster te gaat beleven ontstaat er ruimte om keuzes te maken. Er wordt gewerkt vanuit een holistisch perspectief. De term holistisch staat voor heel. Ik zie de mens als een geheel dat bestaat uit verschillende elementen zoals gedachten, energie, emoties en het lichaam. Deze elementen zijn in het geheel met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. Naast mijn opleiding als basis volg ik jaarlijks diverse scholingen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en de kwaliteit van mijn behandelingen te kunnen verbeteren. 

Doel

 Ik werk altijd doelgericht en meet gedurende het behandelproces de voortgang. Tijdens het intakegesprek zal een anamnese afgenomen worden. Hierbij verzamel ik informatie over de klacht en bespreken we wat de behoeften zijn. Ik vind het belangrijk samen een specifiek en concreet doel te formuleren. Vaak levert alleen het onderzoeken van dit doel al nieuwe inzichten op. Aan het eind van het intakegesprek zul ik bespreken wat ik als behandeling aan kan bieden en welke alternatieven er zijn. Aan de hand van wat je wilt bereiken wordt een behandelplan opgesteld. Ik vind het erg belangrijk dat je uiteindelijk zelf verder kunt zonder mijn hulp, en zal hier stap voor stap in begeleiden. 

Technieken

Alle kennis en ervaringen van mijn diverse opleidingen en werkzaamheden heb ik geïntegreerd in een persoonlijke manier van werken. Door mijn achtergrond beschik ik over een breed scala aan technieken. Aan de hand van het opgestelde behandelplan zal ik een selectie maken van de meest effectieve technieken die passen bij de client en de situatie. Dit geeft mij de mogelijkheid om een daadwerkelijke holistische benadering te handhaven. Een greep uit de technieken waar mee gewerkt wordt vind u in de lijst hieronder. Mocht ik constateren dat ik niet de juiste expertise in huis heb, zal ik altijd doorverwijzen naar of samenwerken met een collega binnen de reguliere of complementaire gezondheidszorg. 

 • Gesprekstechnieken
 • Ontspanningsoefeningen
 • lichaamsgericht werk
 • Visualisaties
 • Hypnotherapie
 • Innerlijk kind werk
 • Systemisch werk
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Drumhealings
 • Ademhalingsoefeningen
 • Meditatie
 • Energetisch werk
 • Regressie en reïncarnatie therapie

Kosten

Type consult Prijs (vrijgesteld van BTW)
Kort telefonisch overleg Gratis
Intakegesprek (60-120 min) € 125
Consult (60 min) € 100
Extra lang consult op aanvraag (60-120 min) € 150

Na afloop van het consult ontvang je per email een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Het is ook mogelijk om direct gepast contant te betalen. 

Vergoeding door de zorgverzekering

Ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie CAT vergoedbaar en beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten. Alleen individuele en curatieve therapie worden erkent door de beroepsorganisatie en gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Voor een actueel overzicht van zorgverzekeraars die mijn behandelingen vergoeden verwijs ik graag door naar de beroepsorganisatie.  Bij twijfel over de vergoeding is het altijd verstandig even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 


Zoals aangegeven in de algemene voorwaarden kan de afspraak tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult zal er 50% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult zal het volledig bedrag in rekening worden gebracht.