Therapie

Al ruim 15 jaar werk ik met jongeren. Met een holistische perspectief en een wetenschappelijke basis ondersteun ik tieners maar ook volwassenen wanneer het even niet zo lekker gaat. Dit kan tot uiting komen op school, in de thuissituatie of in lichamelijke klachten. Alle kennis en ervaringen van mijn diverse opleidingen en werkzaamheden heb ik geïntegreerd in een persoonlijke manier van werken. Wanneer nodig bestaat er ook de mogelijkheid om op school of thuis begeleiding te bieden. 

Als psychosociaal therapeut heb ik een vierjarige CRKBO en KTNO erkende HBO opleiding afgerond en werk ik vanuit de Wielwerkmethode. Dit geeft mij een zeer brede basis en een heldere structuur om doelgericht te werken. De wielwerkmethode gaat uit van een natuurlijke cyclus en de stroom in alles wat leeft. Denk aan de cyclus van een jaar dat de vier seizoenen in zich mee draagt. Ook wij volgen vaak een stroom zonder dat we ons daar bewust van zijn. Door deze stroom bewuster te gaat beleven ontstaat er ruimte om keuzes te maken. Er wordt gewerkt vanuit een holistisch perspectief. De term holistisch staat voor heel. Ik zie de mens als een geheel dat bestaat uit verschillende elementen zoals gedachten, energie, emoties en het lichaam. Deze elementen zijn in het geheel met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. 

 

Doel

 Ik werk altijd doelgericht en meet gedurende het behandelproces de voortgang. Tijdens het intakegesprek zal een anamnese afgenomen worden. Hierbij verzamel ik informatie over de klacht en bespreken we wat de behoeften zijn. Ik vind het belangrijk samen een specifiek en concreet doel te formuleren. Vaak levert alleen het onderzoeken van dit doel al nieuwe inzichten op. Aan het eind van het intakegesprek zul ik bespreken wat ik als behandeling aan kan bieden en welke alternatieven er zijn. Aan de hand van wat je wilt bereiken wordt een behandelplan opgesteld. Ik vind het erg belangrijk dat je uiteindelijk zelf verder kunt zonder mijn hulp, en zal hier stap voor stap in begeleiden. 

Voor ouders

Wanneer uw zoon of dochter minderjarig is (12-15 jaar) is ,naast toestemming van het kind, van beide ouders/verzorgers schriftelijk toestemming nodig voor de behandeling. U ontvangt hiervoor een formulier per mail bij aanmelding.

Tijdens het intakegesprek bent u de eerste 30 min uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Daarna zal ik u verzoeken de ruimte te verlaten. De vervolgconsulten zullen zonder aanwezigheid u als ouder/verzorger plaatsvinden. Dit om privacy van mijn client, uw zoon of dochter, te waarborgen. Uiteraard zult schriftelijk u op de hoogte gehouden worden over de voortgang van de behandeling op afgesproken momenten. 

Wanneer uw zoon of dochter 16 jaar of ouder is, is toestemming van de ouders niet meer nodig. 

Wanneer er tijdens de consulten sprake blijkt van zogenaamde "rode vlaggen" zal ik contact met u opnemen voor een doorverwijzing. 

Technieken

Door mijn brede achtergrond beschik ik over een breed scala aan technieken. Aan de hand van het opgestelde behandelplan zal ik een selectie maken van de meest effectieve technieken voor de situatie. Dit geeft mij de mogelijkheid om een daadwerkelijke holistische benadering te handhaven. Een greep uit de technieken waar mee gewerkt wordt vind u in de lijst hieronder. Mocht ik constateren dat ik niet de juiste gereedschappen in huis heb, zal ik altijd doorverwijzen naar of samenwerken met een collega binnen de reguliere of complementaire gezondheidszorg. 

 • Gesprekstechnieken
 • Ontspanningsoefeningen
 • Visualisaties
 • Psychotherapie
 • Innerlijk kind werk
 • Familieopstellingen
 • Systemisch werk
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Rationeel-Emotieve Therapie (RET)
 • Neuro-Linguistisch Prorgrammeren (NLP)
 • Emotional Freedom Technique (EFT)
 • Energetische technieken waaronder Reiki

Kosten

Het intakegesprek duurt tussen de 90 en 120 minuten en kost €100 incl. btw

Een vervolgconsult duurt 60 minuten en kost €75 incl, btw

Na afloop van het consult ontvang je per email een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Het is ook mogelijk om direct te betalen. 

Zoals aangegeven in de algemene voorwaarden kan de afspraak tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult zal er 50% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult zal het volledig bedrag in rekening worden gebracht.

Op dit moment worden de behandelingen bij Grootmoeder Wilg nog niet vergoed door de (aanvullende) zorgverzekering. Mocht dit een belemmering zijn, neem dan even contact op en kijken we samen naar de mogelijkheden.